Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası, bir aracın trafikte üçüncü şahıslara verdiği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası, kaza sonucu oluşabilecek maddi hasarları, yaralanmaları ve ölümleri kapsar. Bu sigorta türü, trafikteki riskleri azaltmayı ve trafik kazalarından kaynaklanan zararları tazmin etmeyi amaçlar.

cars on road during daytime
cars on road during daytime
Trafik Sigortası Kapsamı
  1. Maddi Hasar Teminatı: Trafik sigortası, aracın bir kaza sonucunda diğer araçlara veya taşınabilir mallara verebileceği maddi zararları karşılar. Bu zararlar, araçların onarım veya değiştirme maliyetlerini içerir.

  2. Bedeni Hasar Teminatı: Trafik sigortası, bir kaza sonucu diğer kişilere verilen yaralanmaları kapsar. Bu teminat, kaza mağdurlarının tıbbi masraflarını, rehabilitasyon maliyetlerini ve diğer tazminat taleplerini karşılar.

  3. Ölüm Teminatı: Trafik sigortası, bir kaza sonucu hayatını kaybeden kişilerin ailelerine tazminat öder. Bu teminat, sigortalının kaza sonucu ölümü durumunda, mirasçılarına maddi destek sağlar.

selective focus photography of parked red Ford Mustang coupe
selective focus photography of parked red Ford Mustang coupe
TrafikSigortası Maddi Hasar Teminatı Nedir?
  1. Araç Hasarı: Trafik sigortası, aracın bir kaza sonucunda hasar görmesi durumunda onarım veya değiştirme maliyetlerini karşılayabilir. Bu teminat, aracın tamir edilmesi veya hasar gören parçaların değiştirilmesi için ödeme yapabilir.

  2. Taşınabilir Mal Hasarı: Bir kaza sonucunda diğer araçlarda veya çevredeki taşınabilir mülkte hasar oluşmuşsa, trafik sigortası bu hasarları karşılayabilir. Örneğin, başka bir araca çarparak zarar verme durumunda, zarar gören aracın onarım masraflarını teminat altına alabilir.

  3. İnşaat, Tabelalar ve Altyapı Hasarı: Trafik sigortası, bir kaza sonucunda trafik işaret levhaları, trafik ışıkları, kaldırım, yol, duvar gibi kamu mülkiyetine ait altyapı veya özel mülkiyetlere ait yapıların hasarını da kapsayabilir. Bu teminat, bu tür zararları karşılamayı amaçlar.

  4. Çevresel Zararlar: Trafik kazaları bazen çevresel hasarlara neden olabilir. Örneğin, bir araç bir nehre düşerse, nehirdeki çevresel kirlilik veya su kirliliği gibi zararlar oluşabilir. Trafik sigortası, bu tür çevresel zararları da teminat altına alabilir.

Bu teminatlar, trafik sigortası poliçesinin kapsamına ve sigorta şirketinin belirlediği limitlere bağlı olarak değişebilir. Sigorta poliçesini satın almadan önce, bizimle görüşerek maddi zararlar teminatının ayrıntılarını ve kapsamını netleştirmeniz önemlidir.

silver and black car engine
silver and black car engine