Kasko Değer Listesi

Kasko değer listesi, bir aracın kasko sigortası kapsamında teminat altına alınan değerini belirleyen bir liste veya tablodur. Kasko değer listesi, aracın piyasa değeri, marka-model, yaşı, kilometre durumu, ek özellikleri ve diğer faktörlere göre belirlenir.

Kasko değer listesi, sigorta şirketleri tarafından genellikle bir aracın rayiç değerini veya piyasa değerini yansıtan bir teminat miktarı olarak kullanılır. Bu değer, aracın sigorta poliçesine dayanak teşkil eder ve hasar durumunda tazminat ödemesi için referans alınır.

Kasko değer listesi, sigorta şirketleri tarafından düzenli olarak güncellenir ve belirli bir dönemde geçerlidir. Sigorta poliçesi sahipleri, araçlarının kasko değerini poliçelerine uygun bir şekilde belirlemek için sigorta şirketlerinin bu listelerine başvurabilirler.

Kasko değer listesi, araçların marka, model, yıl ve diğer faktörlere göre değerlendirildiği bir rehber niteliği taşır. Bu liste, araç sahiplerinin sigorta poliçesi satın alırken veya mevcut poliçelerini yenilerken, araçlarının kasko değerini doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Böylece, sigorta poliçesi araç sahibinin ihtiyaçlarına ve aracının değerine uygun bir şekilde düzenlenmiş olur.

gray car
gray car